Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív rubriky: Nedeľné bohoslužby

Začiatok štandardného režimu bohoslužieb sme zahájili kázňou Milana Mitanu. Obzreli sme sa spať na to, čo bolo a to, čo príde.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Poslednú júnovú nedeľu, pri príležitosti krstu a prijímania nový členov zboru, kázal Milan Mitana, Kázeň mala názov Oheň Božej prítomnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Prvú júnovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok Letnic. Kázal Ján Henžel.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Poslednú májovú nedeľu kázal Martin Kríž a rozprával o historických faktoch Reformácie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou bola aj prezentácia:

Čítaj ďalej »

Naše úvahy o knihe Daniel sme ukončili poslednou častou. Kázal Jozef Bán a rozoberal 4. kapitolu tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »