Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív rubriky: Správy z vedenia

Najbližšiu nedeľu, t. j. 4. novembra 2007 naše bohoslužby vo Svätom Jure nebudú. Celé spoločenstvo pôjdeme na slávnostné novomesačné bohoslužby do Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave, ktoré začínajú o 10:00 hod. Súčasťou bohoslužieb bude i vysluhovanie Večere Pánovej.

Čítaj ďalej »

Oznamy z vedenia

5. 5. 2007

Okrem už plánovaných aktivít sme sa dohodli, že 8. alebo 9. júna urobíme ďalšie stretnutie „Pod lampou“. Tému, hostí a ostatné veci ešte dolaďujeme.

24. júna bude posledná riadna nedeľa pred prázdninami. Chceli by sme preto tak nejako uzavrieť „školský rok“ podvečernou grilovačkou u Mitanovcov, ktorá by bola spojená s hodnotením toho, čo sa v našom zbore odohrávalo v posledných mesiacoch.

V lete budeme mať také dovolenkové tempo. Rozhodli sme sa usporiadať veci podobne ako uplynulé leto. Skúste, prosím vás, rozmýšľať nad tým, či by ste si mohli vziať na starosť jednu nedeľu počas prázdnin. Stačí vymyslieť nejaké krátke slovo k stíšeniu a modlitbám a mať takú nejakú voľnú diskusiu či zdieľanie momentálnych radostí či starostí a Božích zásahov v našich životoch.

Milan Mitana

Čítaj ďalej »