Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív rubriky: Oznamy cudzie

V stredu, 25. februára o 19:00 hod. v modlitebni Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave otvoríme predveľkonočné obdobie hudobnou, slovnou a obrazovou meditáciou inšpirovanou cirkevným sviatkom – Popolcovou stredou.

Hudba, obraz, znaky, texty z knihy Kazateľ, z knihy Ezechiel o údolí suchých kostí a texty evanjelia o ukrižovaní Ježiša, spolu s textami básní nás uvedú do hlbokej meditácie nad vlastnou smrteľnosťou, nad večnosťou, Bohom, Láskou a zmyslom nášho života.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Čítaj ďalej »

ee_koncert.jpg

Čítaj ďalej »

Seminar

Čítaj ďalej »

Čítaj ďalej »

Na seminároch, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (14.11.2008 o 14:30) a v Košiciach (15.11.2008 o 14:30) chceme spoločne rozmýšľať o učeníctve a duchovnom raste ako o procese, ceste, ktorá sa nedeje náhodile. Učeníctvo je výzva k nasledovaniu Pána Ježiša, ktorý nás volá k totálnej poslušnosti svojho Slova a túto poslušnosť vidieť v konkrétnych krokoch, našej premene na Jeho obraz, službe a zapojení sa do misie. Chceme o učeníctve, ako o procese rastu, rozprávať na základe materiálu zo zboru brata Ricka Warrena a k tomu pridať osobnú skúsenosť zo zboru našich hostí. Materiál sme nazvali „Základná škola kresťanského života a služby“ a budete ho mať k dispozícii v slovenčine. Je to len pomôcka, nástroj ktorým sa môžete nechať inšpirovať, ktorý môžete prerobiť, doplniť alebo vytvoriť svoj vlastný. A to všetko, aby ľudia, ktorých nám Pán Boh zveril, mohli skutočne rásť v poslušnosti a vedeli sa plnohodnotne zapojiť do služby Božiemu ľudu a tomuto svetu.

Chceme medzi nami privítať brata Davida Beera, riaditeľa Purpose Driven UK, ktorý bude medzi nami už tretí krát. Tento raz s ním príde aj brat Ben Marlowe, hlavný pastor zboru Frinton Free Church v Anglicku. Bol to môj domovský zbor počas pobytu vo Veľkej Británii, v ktorom som sa stretol so živým Kristom a zažil premieňajúcu moc lásky vyliatu skrze Ducha Svätého v tele Kristovom, Cirkvi.

Zaregistrovať sa môžte do konca októbra prostredníctvom webovej stránky www.purposedriven.sk

Čítaj ďalej »