Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: November 2016

Prvú adventnú nedeľu sme v našom spoločenstve privítali ďalšieho hosťa. Kázal David Kudroč a kázeň mala názov Temnota čakania.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Program bohoslužieb.

Čítaj ďalej »

Ďalším hosťom v novembri bola Zuzana Vaľovská. Prihovorila sa k nám zamyslením s názvom Ženy z divokej záhrady.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Ďalšia novembrová nedeľa patrila ďalšiemu hosťovi. Kázal Oliver Vyhnánek a kázaň nazval Ako byť Božím priateľom.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Program bohoslužieb

Čítaj ďalej »

Prvú novembrovú nedeľu sme privitali hosťa Mira Mišinca. Kázeň nazval Ako sa láme povaha šedého priemeru života.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Program bohoslužieb

Čítaj ďalej »