Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: December 2016

Štvrtú adventnú nedeľu kázala Monika Mitanová. Kázeň mala názov Povedať áno Bohu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Príchodom tretej adventnej nedele kázal Rado Krúpa z Bratislavy. Kázeň nazval Volanie ku pokániu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Druhú adventnú nedeľu kázal Milan Mitana. Kázeň nazval Potrebné prípravy.

Celistvosť – otázky

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »