Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Február 2017

Pri príležitosti 500. výročia reformácie kázal Martin Kríž.

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Touto nedeľou pokračovala ďalšia zo sérii kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo. Kázal Ján Henžel na text z Mt 28,18-20 so zameraním na posolstvo krstu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Séria kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo pokračovala aj touto nedeľou. Kázal Milan Mitana na text z Mt 28,18-20.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Touto nedeľou sme zahájili sériu kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo. Kázal Milan Mitana na text z Mt 28,18-20.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Hosťom v našom spoločenstve v poslednú januárovú nedeľu bol Peter Synak, ktorý nám poslúžil kázňou, ktorú nazval Frflem, frfleš, frfleme.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »