Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Jún 2017

Poslednú júnovú nedeľu, pri príležitosti krstu a prijímania nový členov zboru, kázal Milan Mitana, Kázeň mala názov Oheň Božej prítomnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Prvú júnovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok Letnic. Kázal Ján Henžel.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »