Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Január 2018

Aj tretia nedeľa v januári patrila sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Vlado Simo z 8. kapitoly. Kázeň mala názov Márnosť múdrosti, múdrosť márnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Ďalšiu nedeľu v januári sme pokračovali v sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Milan Mitana z 2. kapitoly. Kázeň mala názov Užívaj deň! Jedz a pi!

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Prvú januárovú nedeľu sme začali novu sériu kázni z knihy Kazateľ. Kázal Milan Mitana z 3. kapitoly. Kázeň mala názov Všetko má svoj čas.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »