Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Máj 2018

Prvú májovú nedeľu sme privítali hosťa Mira Mišinca, ktorý nám kázal na text z evanjelia podľa Marka 2: 1-12.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Séria kázní na evanjelium podľa Marka pokračovala aj kázňou Mareka Markuša.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »