Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Október 2018

Tretiu nedeľu v októbri sme privítali hosťa  Davida Laca. Svojou kázňou začal sériu kázní o Uzdravení. Táto mala názov Uzdravenie komunitou.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Prvú nedeľu v októbri sme privítali hosťa Jozefa Sýkoru. Kázeň mala názov Zopár neromantických slov o láske.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Poslednou septembrovou nedeľou sme ukončili sériu kázni o knihe Žalmov. Kázal Milan Mitana, kázeň mala názov Ako rozumieť Knihe Žalmov.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Čítaj ďalej »