Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Február 2019

Aj túto nedeľu sme pokračovali v štúdiu listu Petra. Kázala Pavla Nagajova na text 1. Petra 1,22-2,8. Kázeň nazvala Ako žiť v post-súčasnej dobe:  Kostol na okraji mesta

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Tretiu februárovú nedeľu sme privítali ďalšieho hosťa, ktorý pokračoval v téme post-modernizmu. Bol ním Jakub Uhlík. Svoju kázeň nazval Ako žiť v post-súčasnej dobe: Skutek utek. Zamýšľali sme sa nad textom z 1. listu Petra 1:13-21.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Druhú februárovú nedeľu sme privítali hosťa z Cukrovej. Bol nim Marek Markuš a kázal na text z 1. Petra 1, 1-12. Kázeň nazval Ako žiť v súčasnej post-prítomnej dobe. Čo by chceli vidieť anjeli?

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Ďalším hosťom, ktorý nám poslúžil kázňou bol Dominik Svitel kázňou O Božej vôli.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »

Poslednú januárovú nedeľu sme sa zamýšľali nad našou víziou. Kázal Roman Baranovič.

Súčasťou kázne bola aj prezentácia:

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Čítaj ďalej »