Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Na slávnostných bohoslužbách pri príležitosti 5. výročia založenia misijnej stanice vo Svätom Jure nám kázal Daniel Pastirčak. Kázeň nazval “Kaplnka nad prameňom.”

Záznam si môžete vypočuť tu:

Napísať odkaz