Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Dnešnú nedeľu nám kázal Daniel Pastirčak z Bratislavy na tému “Uctievanie Boha umenim”. Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Napísať odkaz