Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

V sérií kázní o vzťahoch sme pokračovali kázňou na tému Vzťah medzi mužom a ženou. Kázal Roman Baranovič.

Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Prezentacia:

Napísať odkaz