Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tretiu marcovú nedeľu nám kázal Daniel Pastirčak z Bratislavy. Kázeň mala tému “Pravda človeka vs. moc inštitúcií”.

Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Napísať odkaz