Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Pozývame Vás na ďalšie stretnutie pri príjemnej hudbe a zaujímavých témach.

Napísať odkaz