Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Prvú marcovú nedeľu sa k nám prihovoril hosť Vladimir Sebo. Názov jeho kázne bol Duchovné charizmy ako svetonázorový problém.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz