Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Poslednú májovú nedeľu kázal Martin Kríž a rozprával o historických faktoch Reformácie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou bola aj prezentácia:

Napísať odkaz