Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Začiatok štandardného režimu bohoslužieb sme zahájili kázňou Milana Mitanu. Obzreli sme sa spať na to, čo bolo a to, čo príde.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz