Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšiu septembrovú nedeľu nám opäť kázal Milan Mitana. Kázeň mala názov Čo je požehnavanie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz