Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Poslednú nedeľu v septembri kázala Monika Mitanová, kázeň mala názov Múdrosť kráľa Šalamúna.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz