Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

V predposlednú októbrovú nedeľu sme sme začali sériu zamyslení nad životom a posolstvom Martina Luthera. Prvá časť mala názov Luther hľadajúci.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia:

Napísať odkaz