Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšiu nedeľu v januári sme pokračovali v sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Milan Mitana z 2. kapitoly. Kázeň mala názov Užívaj deň! Jedz a pi!

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz