Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Aj tretia nedeľa v januári patrila sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Vlado Simo z 8. kapitoly. Kázeň mala názov Márnosť múdrosti, múdrosť márnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz