Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Druhú februárovú nedeľu sme privítali hosťa z Trnavy, Juraja Kohúta, ktorého kázeň bola adresovaná deťom.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz