Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Hosťom, ktorého sme privítali v poslednú februárovú nedeľu, bol Daniel Pastirčak. Poslúžil nám kázňou, ktorú nazval Tvoje srdce je moja pustovňa.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz