Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšou zo serie kázní s názvom Rozbite sny bola kázeň Dávida Kudroča o biblickej postave Mojžiša.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz