Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Séria kázní na evanjelium podľa Marka pokračovala aj kázňou Mareka Markuša.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz