Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Prvú májovú nedeľu sme privítali hosťa Mira Mišinca, ktorý nám kázal na text z evanjelia podľa Marka 2: 1-12.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz