Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Predposlednou kázňou pred letným módom bohoslužieb bol hosť Juraj Kohút z Nitry. Zamýšľali sme sa spolu aj s deťmi nad otázkou Je Boh dobrý?

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz