Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Začiatok školského roka, ako aj začiatok štandardného módu bohoslužieb sme začali kázňou Milana Mitanu. Kázal zo Žalmu 96.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz