Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Séria kázní o Žalmoch pokračovala aj kázňou Milana Mitanu. Kázal na text 110. Žalmu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Napísať odkaz