Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tretiu februárovú nedeľu sme privítali ďalšieho hosťa, ktorý pokračoval v téme post-modernizmu. Bol ním Jakub Uhlík. Svoju kázeň nazval Ako žiť v post-súčasnej dobe: Skutek utek. Zamýšľali sme sa nad textom z 1. listu Petra 1:13-21.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz