Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Kázňou Jozefa Bána z Bratislavy sme začali novú sériu kázní nad biblickou postavou Dávid.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz