Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Nedeľne májové bohoslužby sme ukončili kázňou Milana Mitanu. Kázeň mala názov O prahu a komunite.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz