Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalším pokračovaním série kázní o Dávidovi bola kázeň Vlada Šima. Kázeň nazval Dávidovi vonkajší a vnútorní obri.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.

Napísať odkaz