Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

V nedeľu, 18. októbra 2009 o 15:00 hod. bude v CB na Cukrovej členské zhromaždenie. Dôvodom je voľba Josefa Sýkoru za druhého zborového kazateľa. Doteraz bol len vikárom/káplanom.

Napísať odkaz