Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Najbližšiu nedeľu, t. j. 4. novembra 2007 naše bohoslužby vo Svätom Jure nebudú. Celé spoločenstvo pôjdeme na slávnostné novomesačné bohoslužby do Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave, ktoré začínajú o 10:00 hod. Súčasťou bohoslužieb bude i vysluhovanie Večere Pánovej.

Napísať odkaz