Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Kalendár

Nedeľné bohoslužby

Marec 2015

1. 3. – Ako (ne)hľadať Boha (Milan Mitana)

8. 3. – Ako hľadať Boha v našej každodennosti (Tomáš Bachmayer)

15. 3. – Ako hľadať Boha ako introvert (Juraj Klementovič)

22. 3. – Ako hľadať Boha ako extrovert (Milan Mitana)

29. 3. – Ako hľadať Boha – sumár (Milan Mitana)

Bližšie info u Milana Mitanu:

e-mail: mmitana83@gmail.com

tel. 0903 776 563