Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Spoločenstvo

Sme spoločenstvo rodín i jednotlivcov, ktorých spájajú nielen vzájomné vzťahy, ale i viera v Boha, ktorý poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás spasil.

Fungujeme ako samostatná kazateľská stanica bratislavského zboru Cirkvi bratskej, ktorý sídli na Cukrovej 4 (www.cbba.sk). Kazateľ zboru Josef Sýkora k nám prichádza kázať pravidelne každý mesiac.