Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Vízia

Chceme byť otvoreným kresťanským spoločenstvom,

v ktorom ľudia zažívajú

bezpodmienečné prijatie,

autentické vzťahy,

skutočnú slobodu

a Božie i ľudské dotyky lásky,

pričom

merítkom pravdy je Biblia

a

jediným centrom oslavy trojjediný Boh.