Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Bohoslužby

Nedeľné bohoslužby sú pre nás hlavným miestom stretnutia počas týždňa. Je to čas, keď sa môžeme zastaviť, zamyslieť a sústrediť sa na Boha. Bohoslužby vo Svätom Jure sa konajú pravidelne, vždy o 10:00 hod. na Prostrednej 47A. Ich súčasťou sú piesne, modlitby, čítanie z Biblie, osobné príbehy zo života a kázeň. Po skončení oficiálnej časti nasleduje obľúbený čas pri rozhovoroch a občerstvení.

Počas bohoslužieb je zabezpečný program pre deti – detská besiedka. Deti sa nej môžu nielen spoločne zabaviť, ale i hravou formou sa viac dozvedieť o biblických príbehoch.

zbor.jpg