Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Nedeľa 4. marca 2018

10. 3. 2018

Marec sme začali s novou s novou sériou kázní s názvom Rozbite sny. Prvou kázňou bola kázeň Milana Mitanu o Jánovi Krstiteľovi

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Hosťom, ktorého sme privítali v poslednú februárovú nedeľu, bol Daniel Pastirčak. Poslúžil nám kázňou, ktorú nazval Tvoje srdce je moja pustovňa.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Treťou februárovou nedeľou sme ukončili rozmýšľanie nad knihou Kazateľ. Kázal Milan Mitana. Kázeň nazval Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Kázal z 12. kapitoly knihy Kazateľ.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Druhú februárovú nedeľu sme privítali hosťa z Trnavy, Juraja Kohúta, ktorého kázeň bola adresovaná deťom.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Február tiež pokračoval knihou Kazateľ. Kázal Milan Mitana a kázeň mala názov Je možné nájsť múdrosť?

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: