Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tak ako predchádzajúce nedele aj touto nedeľou sme pokračovali v sérii kázní z knihy Daniel. Kázal Štefan Markuš a pokračoval druhou častou tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Nedeľa 30. apríla

30. 4. 2017

Dnešnou nedeľou sme začali sériu kázní z Knihy Daniel. Kázala Monika Mitanova.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Nedeľu po Veľkej noci kázal Milan Mitana. Kázeň mala názov Medzi vzkriesením a nanebovstúpením.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Kvetnú nedeľu sme privítali hosťa Petra Kozára. Kázeň nazval Pozri, Tvoj Král prichádza.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentacia:

Prvú marcovú nedeľu sa k nám prihovoril hosť Vladimir Sebo. Názov jeho kázne bol Duchovné charizmy ako svetonázorový problém.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: