Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Poslednou septembrovou nedeľou sme ukončili sériu kázni o knihe Žalmov. Kázal Milan Mitana, kázeň mala názov Ako rozumieť Knihe Žalmov.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Ďalšou zo serie kázni z knihy Žalmov bola aj kázeň Milana Mitanu. Kázal na text zo Žalmu 55.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

V sériu kázní z knihy Žalmov pokračoval Vlado Matej. Kázal na text zo Žalmu 73.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Začiatok školského roka, ako aj začiatok štandardného módu bohoslužieb sme začali kázňou Milana Mitanu. Kázal zo Žalmu 96.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Predposlednou kázňou pred letným módom bohoslužieb bol hosť Juraj Kohút z Nitry. Zamýšľali sme sa spolu aj s deťmi nad otázkou Je Boh dobrý?

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.