Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Séria kázní o Cirkvi pokračovala aj kázňou o histórií CB v Bratislave. Kázal Jozef Uhlík.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentacia.

Ďalším pokračovaním serie kázní o Cirkvi bola aj kázeň Milana Mitanu s názvom Obrazy cirkvi v Biblii.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

V serií kázní o Cirkvi sme pokračovali aj touto kázňou. Kázal Milan Mitana s názvom kázne Obrazy cirkvi v Biblii.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Pri príležitosti 500. výročia reformácie kázal Martin Kríž.

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Touto nedeľou pokračovala ďalšia zo sérii kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo. Kázal Ján Henžel na text z Mt 28,18-20 so zameraním na posolstvo krstu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: