Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšou adventnou nedeľou bola aj dnešná s pokračovaním série Máme čakať iného? Kázala Mária Kulíškova a kázeň mala názov Šimon Peter a trpiaci Mesiaš.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Prvá decembrová nedeľa patrila adventu a téme adventného charakteru. Kázal Marek Markuš a názov kázne bol Máme čakať iného? s podtémou Mária a Mesiaš všetkých.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Poslednú novembrovú nedeľu sme privítali hosťa z Levíc, Štefana Evina. Kázal na text z Písma z 1Petra 1, 13-21 a kázeň mala názov Potrebná výbava pre nás – putujúcich cudzincov.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Dnešnou nedeľou sme ukončili našu sériu zamyslení o Martinovi Lutherovi.  Týmto posolstvom nás sprevádzal Roman Baranovič. Zamyslenie malo názov Luther-organizujúci.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Séria kázni o živote a posolstve Martina Luthera pokračovala druhú novembrovú nedeľu. Týmto posolstvom nám poslúžil Roman Baranovič. Toto zamyslenie malo názov Luther-hladajúci.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: