Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Touto nedeľou pokračovala ďalšia zo sérii kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo. Kázal Ján Henžel na text z Mt 28,18-20 so zameraním na posolstvo krstu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Séria kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo pokračovala aj touto nedeľou. Kázal Milan Mitana na text z Mt 28,18-20.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Touto nedeľou sme zahájili sériu kázní pri príležitostí prípravy uchádzačov o členstvo. Kázal Milan Mitana na text z Mt 28,18-20.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Hosťom v našom spoločenstve v poslednú januárovú nedeľu bol Peter Synak, ktorý nám poslúžil kázňou, ktorú nazval Frflem, frfleš, frfleme.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Počas nediel nám zvyknú kázať aj pozvaní hostia. Jedným z hostí bol aj Juraj Kohút zo spoločenstva v Trnave. Kázal na tému Členstva a kázeň mala názov Členstvo v Božej rodine.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: