Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Téma Život ako … pokračovala aj v túto nedeľu. Kázal hosť Adam Mackovjak a téma jeho kázne bola Život ako krehké dobrodružstvo.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Aj touto nedeľou sme pokračovali načatou témou Život ako … Kázal Peter Kozár a svoju kázeň nazval Život ako cesta púšťou.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalšia nedeľa sa niesla v pokračovaní načatej témy Život ako.. Kázal Martin Kríž a svoju kázeň nazval Život vnútri – život vonku.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Touto nedeľou sme pokračovali témou Život ako.. Kázal Juraj Klementovič a svoju kázeň nazval Život ako cesta vďačnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Touto nedeľou sme začali tému Život ako.. Kázal Milan Mitana a svoju kázeň nazval Život ako mozaika rozhodnutí.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: