Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tretiu októbrovú nedeľu sme oslávili 10. výročie vzniku nášho spoločenstva. Kázal Milan Mitana.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Túto nedeľu sme privítali staro-nového hosťa z Bratislavy, Mareka Markuša. Kázeň nazval Evanjelium v meste -Zranený liečiteľ.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalšou nedeľou v sérií kázní nad knihou Tesaloničanom bola kázeň Milana Mitanu. Kázeň nazval Čo je evanjelium.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Štvrtú septembrovú nedeľu sme privítali hosťa Petra Kozára. Kázeň nazval Od prvotnej viery k posväteniu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia:

Program bohoslužieb

Ďalšou kázňou v v tomto školskom roku bola kázeň Milana Mitanu, ktorú nazval Láska znamená byť trpezlivý jeden s druhým.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

2016-09-18 program bohosluzieb