Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Program bohoslužieb

Ďalšou kázňou v v tomto školskom roku bola kázeň Milana Mitanu, ktorú nazval Láska znamená byť trpezlivý jeden s druhým.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

2016-09-18 program bohosluzieb

Začiatok školského roka sme odštartovali kázňou Milana Mitanu. Kázeň nazval Škola začína! Vďaka Bohu!

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

2016-09-11 program bohosluzieb

Touto nedeľou sme dali bodku štandardnému módu bohoslužieb. Kázal Milan Mitana na tému  Sexuality a posvätenia.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalšou nedeľou začína letný režim bohoslužieb.

Tretiu júnovú nedeľu sme privítali hosťa z Bratislavy a zamýšľali sme sa na témou Evanjelium v meste III.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: