Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tretiu októbrovú nedeľu sme privítali hosťa, ktorý nám poslúžil kázaním Božieho slova. Hosťom bol Ondrej Prostrednik a téma jeho kázne bola Evanjelici a ekuména.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

V úvahách nad knihou Kazateľ sme pokračovali aj druhú októbrovú nedeľu. Kázal Milan Mitana z Kaz. 1,12-14.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Prvú októbrovú nedeľu sme začali sériu úvah nad knihou Kazateľ. Kázal Milan Mitana z Kaz. 1,1-11.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Poslednú nedeľu v septembri kázala Monika Mitanová, kázeň mala názov Múdrosť kráľa Šalamúna.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalšiu septembrovú nedeľu nám opäť kázal Milan Mitana. Kázeň mala názov Čo je požehnavanie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: