Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšiu januárovú nedeľu sme pokračovali štandardným kázňovým režimom. Kázal Milan Mitana na podobenstvo o horčičnom zrnku.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.

Po vianočných sviatkoch začal klasický režim bohoslužieb. Kázal Tomáš Majer. Kázeň mala názov Každý z nás vedie…svojím vplyvom.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.

Štvrtú adventnú nedeľu kázala Monika Mitanová. Kázeň mala názov Povedať áno Bohu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Príchodom tretej adventnej nedele kázal Rado Krúpa z Bratislavy. Kázeň nazval Volanie ku pokániu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Druhú adventnú nedeľu kázal Milan Mitana. Kázeň nazval Potrebné prípravy.

Celistvosť – otázky

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: