Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Tretiu júnovú nedeľu sme privítali hosťa z Bratislavy a zamýšľali sme sa na témou Evanjelium v meste III.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Dnešnú nedeľu sme mali požehnanie deti a pri tejto príležitosti kázal Daniel Pastirčak.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Nedeľa 5. júna 2016

11. 6. 2016

Prvú júnovú nedeľu kázal Milan Mitana. Kázeň mala názov Krása spasí svet.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Téma Život ako … pokračovala aj v túto nedeľu. Kázal hosť Adam Mackovjak a téma jeho kázne bola Život ako krehké dobrodružstvo.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Aj touto nedeľou sme pokračovali načatou témou Život ako … Kázal Peter Kozár a svoju kázeň nazval Život ako cesta púšťou.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: