Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšiu júnovú nedeľu sme privítali hosťa z Levic, Jara Tomašovského. Prerozprával biblický príbeh o Lazarovi spôsobom Poviem ti príbeh.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Jún sme začali zamyslením sa nad odkazom Jána Ámosa Komeského. Zamyslením nás sprevádzal Roman Baranovič, ktorý ponúkol 10 zásad vo výchove tohto učiteľa národov.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Súčasťou zamyslenia bola aj prezentácia.
cbsvatyjur on Scribd

Prvú májovú nedeľu sme privítali hosťa Mira Mišinca, ktorý nám kázal na text z evanjelia podľa Marka 2: 1-12.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Séria kázní na evanjelium podľa Marka pokračovala aj kázňou Mareka Markuša.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

V sérií kázní z Evanjelia podľa Marka sme pokračovali aj túto, štvrtú aprílovú nedeľu. Kázal Milan Mitana na text Mk. 4:1-9 (Podobenstvo o rozsievačovi).

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.