Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Nedeľu po Veľkej noci kázal Milan Mitana. Kázeň mala názov Medzi vzkriesením a nanebovstúpením.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Kvetnú nedeľu sme privítali hosťa Petra Kozára. Kázeň nazval Pozri, Tvoj Král prichádza.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentacia:

Prvú marcovú nedeľu sa k nám prihovoril hosť Vladimir Sebo. Názov jeho kázne bol Duchovné charizmy ako svetonázorový problém.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalším pokračovaním serie kázní o cirkvi bola kázeň Daniela Pastirčaka s názvom O viere a cirkvi.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Séria kázní o Cirkvi pokračovala aj kázňou o histórií CB v Bratislave. Kázal Jozef Uhlík.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentacia.