Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Poslednú júnovú nedeľu, pri príležitosti krstu a prijímania nový členov zboru, kázal Milan Mitana, Kázeň mala názov Oheň Božej prítomnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Prvú júnovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok Letnic. Kázal Ján Henžel.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Poslednú májovú nedeľu kázal Martin Kríž a rozprával o historických faktoch Reformácie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou bola aj prezentácia:

Naše úvahy o knihe Daniel sme ukončili poslednou častou. Kázal Jozef Bán a rozoberal 4. kapitolu tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Druhá májová nedeľa opäť patrila knihe Daniel. Pokračovali sme výkladom ďalšej časti. Kázal Ján Henzel a zamýšľali sme sa nad tretou kapitolou tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.