Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Druhú februárovú nedeľu sme privítali hosťa z Trnavy, Juraja Kohúta, ktorého kázeň bola adresovaná deťom.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Február tiež pokračoval knihou Kazateľ. Kázal Milan Mitana a kázeň mala názov Je možné nájsť múdrosť?

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Séria kázní z knihy Kazateľ pokračovala aj poslednú januárovú nedeľu. Kázal Milan Mitana a kázeň mala názov Umenie kladenia si dobrých otázok.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Aj tretia nedeľa v januári patrila sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Vlado Simo z 8. kapitoly. Kázeň mala názov Márnosť múdrosti, múdrosť márnosti.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Ďalšiu nedeľu v januári sme pokračovali v sérií kázni z knihy Kazateľ. Kázal Milan Mitana z 2. kapitoly. Kázeň mala názov Užívaj deň! Jedz a pi!

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie: