Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Pri príležitosti pripomienky príchodu Troch kráľov sme sa zamyšlali nad vplyvom tejto udalosti na spoločnosť vtedajšieho sveta ako aj tú súčasnú. Kázala Monika Mitanová.

Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Séria kázní o Žalmoch pokračovala aj kázňou Milana Mitanu. Kázal na text 110. Žalmu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Druhú adventnú nedeľu sme pokračovali sériou kázni o Žalmoch. Kázal Milan Mitana na text z 2. Žalmu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

2. decembrom sme začali obdobie adventu. Kázal Milan Mitana na text z 24. Žalmu.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

November sme ukončili kázňou Mareka Markuša. Kázeň mala názov Kedy pride kralovstvo.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.