Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Archív: Máj 2017

Poslednú májovú nedeľu kázal Martin Kríž a rozprával o historických faktoch Reformácie.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou bola aj prezentácia:

Čítaj ďalej »

Naše úvahy o knihe Daniel sme ukončili poslednou častou. Kázal Jozef Bán a rozoberal 4. kapitolu tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »

Druhá májová nedeľa opäť patrila knihe Daniel. Pokračovali sme výkladom ďalšej časti. Kázal Ján Henzel a zamýšľali sme sa nad tretou kapitolou tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia.

Čítaj ďalej »

Tak ako predchádzajúce nedele aj touto nedeľou sme pokračovali v sérii kázní z knihy Daniel. Kázal Štefan Markuš a pokračoval druhou častou tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Čítaj ďalej »