Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Naše úvahy o knihe Daniel sme ukončili poslednou častou. Kázal Jozef Bán a rozoberal 4. kapitolu tejto knihy.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz