Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Treťou februárovou nedeľou sme ukončili rozmýšľanie nad knihou Kazateľ. Kázal Milan Mitana. Kázeň nazval Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Kázal z 12. kapitoly knihy Kazateľ.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz