Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Marec sme začali s novou s novou sériou kázní s názvom Rozbite sny. Prvou kázňou bola kázeň Milana Mitanu o Jánovi Krstiteľovi

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie:

Napísať odkaz