Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšiu júnovú nedeľu sme privítali hosťa z Levic, Jara Tomašovského. Prerozprával biblický príbeh o Zacheovi spôsobom Poviem ti príbeh.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz