Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Ďalšou zo serie kázni z knihy Žalmov bola aj kázeň Milana Mitanu. Kázal na text zo Žalmu 55.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Napísať odkaz